Lista ręcznych sankcji ze strony Google obejmuje:

 • Nienaturalne linki do Twojej witryny
 • Nienaturalne linki z Twojej witryny
 • Mało treści, w dodatku o niewielkiej lub żadnej wartości
 • Spam tworzony przez użytkowników
 • Problemy z uporządkowanymi danymi
 • Spamerski darmowy host
 • Problem z uporządkowanymi danymi
 • Maskowanie i niejawne przekierowania
 • Czysty spam
 • Maskowane grafiki
 • Ukryty tekst lub upychanie słów kluczowych
 • Niezgodność treści AMP
 • Niejawne przekierowania na urządzeniach mobilnych

W środowisku oraz literaturze SEO w odniesieniu do ręcznych działań Google znajdziesz takie określenia jak: ręczna kara od Google, ręczny filtr Google. Wszystkie one odnoszą się do sankcji jakie pracownicy Google mogą nałożyć na Twoją witrynę, za rażące i celowe naruszenie wskazówek i wytycznych Google dla webmasterów.

Zweryfikowany właściciel witryny może otrzymać powiadomienie drogą e-mail oraz przez raport Ręczne działania w Google Search Console.

Pełna lista wszystkich możliwych ręcznych działań Google nie jest wiedzą tajemną. Możliwe ręczne sankcje Google są dobrze udokumentowane i dostępne na https://support.google.com/webmasters/answer/9044175?hl=pl. Zawarte informacje są więcej niż wystarczające, aby każdy średnio zaawansowany webmaster rozwiązał problem i dostosował swoją witrynę do zgodności ze Wskazówkami dla webmasterów Google.

Jeżeli jednak Twoje prośby o ponowne rozpatrzenie pozostają bezskuteczne to skontaktuj się ze mną, aby rozwiązać Twój problem. Posiadam doświadczenie i know-how w skutecznym zdejmowaniu ręcznych działań Google.